Om Os

Prinfo er en landsdækkende kæde af grafiske virksomheder i Danmark med mere end 300 medarbejdere og en samlet omsætning på op imod 600 mio. kr.

Hovedkontor er PrinfoDenmark A/S, der varetager en række fælles funktioner for kædens partnervirksomheder, herunder kvalitets- og miljøcertificeringer, etablering af tilbudskonsortier, ansvar for rammekontrakter, fælles salg og markedsføring, indkøbsaftaler m.v. samt udvikling af nye initiativer og fælles indsatser.

Med Prinfo GreenCare udtrykker vi vores ambition om at udvise samfundsansvar, idet vi ønsker at sikre den bedst mulige miljøadfærd og bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål.

Som en del af vores ISO 9001/14001 certificerede kvalitets- og miljøledelsessystem tilbyder vi derfor produktion af FSC- og Svanen-mærkede tryksager, der samtidig er CO2 kompenseret for deres klimaaftryk. Samtidig har du mulighed for med GreenCare mærket på din tryksag at sende et stærkt signal om bæredygtigt indkøb af grafiske produkter, hvor genanvendelse af ressourcer og cirkulær økonomi er i fokus.

Prinfo er en anerkendt og væsentlig leverandør ikke mindst til det offentlige Danmark, og vi er mangeårig leverandør på Statens Indkøbsaftale for trykkeriydelser. Med Prinfo GreenCare understøtter vi det offentliges miljøindsats og bidrager til udviklingen af en miljøvenlig indkøbspraksis, jf. FN’s verdensmål.

Vi er repræsenteret over hele landet og producerer på en moderne maskinpark på danske vilkår og efter danske regler, så vi undgår klimatunge løsninger og lang transport fra udlandet. Tilgængelighed og nærhed til kunden er således ét af vores kendetegn. Se hvor vi holder til her. (link to menu 5: Kontakt)

Prinfo råder over solide kompetencer inden for alle områder af grafisk produktion og design, og vi tilbyder bl.a.:

  • Digitaltryk og offsettryk
  • Storformat og skiltning
  • Distribution og lager
  • Design og medieudformning
  • Digitale kompetencer med hjemmesider og bannerløsninger.

Hos Prinfo kan man forvente kompetent og inspirerende rådgivning, der sikrer effektive løsninger med lavest mulige omkostninger. Vi udfordrer gerne med nye innovative muligheder, medier og materialer.