Prinfo er en landsdækkende kæde af grafiske virksomheder, der er kendetegnet ved værdier som kompetence, tilgængelighed og ansvarlighed.

Kompetent og inspirerende rådgivning, lokal tilstedeværelse, en bred produktpalet samt miljørigtig og dansk produktion til konkurrencedygtige priser er med til at gøre os til en unik leverandør, som du trygt kan handle med.

Prinfo er en mangeårig sparringspartner for virksomheder og organisationer i Danmark samt leverandør på Statens Indkøbsaftale, og vi har de officielle miljøcertificeringer, der sikrer en bæredygtig produktion i overensstemmelse med FN’s verdensmål.

Prinfo GreenCare

Prinfo var blandt de første til at satse på at skabe et godt arbejdsmiljø ved at anvende vegetabilske farver og undgå brug af flygtige opløsningsmidler, skadelige kemikalier mv. I naturlig forlængelse af denne indsats har vi siden arbejdet intensivt på at skabe en så miljøvenlig produktion som muligt, baseret på anerkendte miljøcertificeringer og livscyklusanalyser, hvor sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi er i fokus.

I dag er en af vores absolut vigtigste opgaver at tage ansvar for miljøet i en fælles ambition med vores kunder om at udvikle den bedst tænkelige miljøadfærd for at leve op til vores samfundsansvar og FN’s verdensmål. Vi kalder det Prinfo GreenCare.

GreenCare betyder, at vi stræber efter at producere så miljøvenligt og bæredygtigt som muligt, med fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi – baseret på anerkendte livscyklusanalyser. Vi har tilsluttet os Grafisk CSR-kodeks og FN’s 17 verdensmål, og vi er kvalitets- og miljøcertificeret iht. ISO 9001 og 14001.

Miljø-mærk din tryksag

Vi tilbyder miljømærkning af dine tryksager med de officielle FSC- og Svanen-mærkninger samt klimakompensation baseret på ClimateCalc CO2-beregning. Dermed får du også mulighed for med Prinfo GreenCare mærket at sende et stærkt signal om bæredygtigt indkøb og produktion af grafiske produkter, hvor genanvendelse af ressourcer og cirkulær økonomi er i fokus.

Som kunde kan man føle sig tryg ved at foretage miljørigtige indkøb hos Prinfo.

+

x

Se filmen om Prinfo GreenCare

X

FSC®-mærket (Forest Stewardship Counsil)

Det internationalt anerkendte mærke, som sikrer sporbarhed og kontrol med, at papiret er genanvendt eller stammer fra skove, som er drevet bæredygtigt.

Svanemærket

Det officielle nordiske miljømærke, som baseret på anerkendt forskning og livscyklusanalyser stiller krav, der sikrer de mest miljøvenlige produkter og den lavest mulige miljøbelastning.

ISO-14001

Er den meget udbredte internationale standard for miljøledelse, som virksomheder kan lade sig certificere efter. Standarden stiller omfattende krav til troværdig, miljømæssig ledelse og krav til løbende forbedringer.

Grafisk CSR-Kodeks

Krav til grafiske virksomheders sociale ansvarlighed i overensstemmelse med de 10 principper i FN’s Global Compact vedr. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CO2 Klimakompensering

Med CO2-beregningsværktøjet ClimateCalc, der bygger på den internationale Green House Gas Protocol og den europæiske brancheorganisation Intergraf’s standard for klimaberegning, foretager Prinfo beregning af den enkelte tryksags samlede klimaaftryk og tilbyder CO2 belastningen kompenseret ved køb af CO2 kreditter.

FN’s Verdensmål

FN’s 17 verdensmål for Bæredygtig Udvikling er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem mod 2030. Prinfo slutter op om verdensmålene og har særligt fokus på verdensmål nr. 12, der handler om Ansvarligt Forbrug og Produktion. Prinfo GreenCare er et udtryk for vores ambition om miljø- og klimamæssig bæredygtighed, baseret på anerkendte livscyklusanalyser og officielle miljømærker og certificeringer, der tilsammen sikrer en produktion kendetegnet ved sporbarhed, genanvendelse og cirkulær økonomi.

X

Sporbarhed

Med vores FSC®-mærke kan du være sikker på, at der er styr på oprindelse, sporbarhed og CSR. FCS®-mærket sikre blandt andet at papiret fra din tryksag stammer fra genanvendt papir eller skove, som er drevet bæredygtigt. Derudover kan vi sikre, at din tryksag er produceret i Danmark på trykkerier, der lever op til ISO 14001 og CSR-kodekset.

 

Bæredygtighed

I Prinfo tager vi ansvar og del i den grønne omstilling. Det er vigtigt, for klimaet er ude af balance, og vores valg kan gøre en forskel for de næste generationer. Vores certificeringer er et bevidst valg om at vælge miljørigtige produkter og systemer til genanvendelse samt have en holdning til, at virksomhedsdrift skal ske på et ansvarligt og bæredygtigt grundlag.

 

Genanvendelse

Det handler ikke om at nedbryde – men om at genanvende. Vi har i Danmark tradition for at genanvende, og vi har blandt andet indsamlingsordninger, fx anlæg, til at sikre, at brugt papir ikke bare forsvinder, men bliver til nyt. Det bidrager til, at vi bruger mindre vand og energi samt reducerer CO2-belastningen.

 

Cirkulær økonomi

Vi fortager altid en klimaberegning med ClimateCalc og kompenserer for CO2 belastningen ved køb af CO2 kreditter. Og med vores svanemærke kan du være sikker på, at tryksagen lever op til skrappe krav til livscyklus og kemikalier, hvor de mest miljøvenlige produkter, med lavest mulig miljøbelastning, er valgt.

GreenCare

Prinfo GreenCare forankrer begreber som sporbarhed, bæredygtig produktion, genanvendelse og cirkulær økonomi. Mange års arbejde med miljørigtig produktion betyder, at vi har opnået en række certificeringer, som en ansvarlig indkøber bør holde øje med.

“Selvhjulpne borgere”

Skiltning

Fors A/S

“Min sidste vilje”

Testamentarisk pakke

Forsvaret

“Kunsten at blive bedre”

Alt fra programmer til postkort

Louisiana

“Genskab fortiden”

Storformat print

Cinemateket

“Kend dit land”

Undervisningsmateriale

Kulturministeriet

“Søfartsbog for arbejdslivet”

Søfartsbog

Søfartsstyrelsen

“Mønt-udstilling”

Digital print

Nationalbanken

“Kunst vejvisning”

Udsmykning og information

Statens Museum for Kunst

Et komplet program!

Prinfo tilbyder et komplet program af grafiske ydelser. Vi har i mange år været garant for produktion af miljøvenlige, grafiske produkter af høj kvalitet og til gode priser – til kunder både på det private og det offentlige marked, hvor Prinfo bl.a. er mangeårig leverandør på Statens Indkøbsaftale.

Grafisk design og digitale ydelser

 • Grafisk design
 • Kampagner
 • Annoncer
 • Web services
 • Hjemmesider
 • Banner
 • Online
 • SoMe

Tryksager

 • Brochurer og kataloger
 • Hæfter og magasiner
 • Foldere
 • Bøger
 • Visitkort
 • Postkort
 • Plakater
 • Kursusmaterialer
 • Blokke
 • Brevpapir
 • Kurverter
 • Emballage

Udstilling og display

 • Roll Up
 • Bannere
 • Beachflag
 • Displays
 • Skilte
 • Udstillingsmaterialer
 • POS materialer
 • Instore og outdoor
 • Vinduesfolie

Reklameartikler

 • Beklædning
 • Kuglepenne
 • Paraplyer
 • Tasker/muleposer
 • USB-stik
 • Mobilt tilbehør

Prinfo’s kompetencer og produktpalet spænder bredt

Med et stort antal grafiske huse i hele landet, mere end 300 medarbejdere og en samlet omsætning på op imod 600 mio. kr. er Prinfo både en fleksibel, lokal samarbejdspartner og en af de absolut største og væsentligste spillere på markedet, med stærke ressourcer og en bred palet af produkter og ydelser.

Prinfo tilbyder innovative muligheder, medier og materialer – samt kompetent og inspirerende rådgivning. Resultatet er effektive løsninger til lavest mulige omkostninger.

Vores Prinfo-partnere har solide kompetencer indenfor alle dele af grafisk produktion, fra idé- og konceptudvikling, grafisk design/layout, online og SoMe til offsettryk, digitalt print, storformat, skiltning, udstillingsmaterialer, lager og distribution.

Vi producerer i Danmark på danske vilkår og efter danske regler, og vi bestræber os på at undgå lange transporter og klimatunge løsninger fra udlandet.

Statens Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af et EU-udbud indgået rammeaftale med Prinfo om indkøb af trykkeri-, kopi- og printydelser (trykkeriaftalen).

Vi har indgående kendskab til det offentliges indkøbsprocesser og -systemer, og vi er en engageret samarbejdspartner for den offentlige indkøber, der skal have mest muligt ud af et stramt indkøbsbudget. Vi stræber efter at gøre en positiv forskel for mennesker og miljø, og vi har de officielle anerkendte miljøcertificeringer og -mærker, der sikrer, at man som offentlig indkøber handler i overensstemmelse med FN’s verdensmål.

Derfor har Prinfo i mange år været en værdsat leverandør til det offentlige Danmark, og Prinfo har en lang række faste kunder blandt statens ministerier og styrelser, hos regioner og kommuner, uddannelses- og kulturinstitutioner, forsyningsselskaber og NGO’er m.fl.

+

x

OM OS

Prinfo er en landsdækkende kæde af grafiske virksomheder i Danmark med mere end 300 medarbejdere og en samlet omsætning på op imod 600 mio. kr.

Hovedkontor er PrinfoDenmark A/S, der varetager en række fælles funktioner for kædens partnervirksomheder, herunder kvalitets- og miljøcertificeringer, etablering af tilbudskonsortier, ansvar for rammekontrakter, fælles salg og markedsføring, indkøbsaftaler m.v. samt udvikling af nye initiativer og fælles indsatser.

Med Prinfo GreenCare udtrykker vi vores ambition om at udvise samfundsansvar, idet vi ønsker at sikre den bedst mulige miljøadfærd og bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål.

Som en del af vores ISO 9001/14001 certificerede kvalitets- og miljøledelsessystem tilbyder vi derfor produktion af FSC®– og Svanen-mærkede tryksager, der samtidig er CO2 kompenseret for deres klimaaftryk. Samtidig har du mulighed for med GreenCare mærket på din tryksag at sende et stærkt signal om bæredygtigt indkøb af grafiske produkter, hvor genanvendelse af ressourcer og cirkulær økonomi er i fokus.

Prinfo er en anerkendt og væsentlig leverandør ikke mindst til det offentlige Danmark, og vi er mangeårig leverandør på Statens Indkøbsaftale for trykkeriydelser. Med Prinfo GreenCare understøtter vi det offentliges miljøindsats og bidrager til udviklingen af en miljøvenlig indkøbspraksis, jf. FN’s verdensmål.

Vi er repræsenteret over hele landet og producerer på en moderne maskinpark på danske vilkår og efter danske regler, og vi bestræber os på at undgå lange transporter og klimatunge løsninger fra udlandet. Tilgængelighed og nærhed til kunden er således ét af vores kendetegn.

Prinfo råder over solide kompetencer inden for alle områder af grafisk produktion og design, og vi tilbyder bl.a.:

 • Digital- og offsettryk
 • Storformat og skiltning
 • Lager og distribution
 • Design og medieudformning
 • Digitale kompetencer med hjemmesider og bannerløsninger.

Hos Prinfo kan man forvente kompetent og inspirerende rådgivning, der sikrer effektive løsninger med lavest mulige omkostninger. Vi udfordrer gerne med nye innovative muligheder, medier og materialer.

+

x

PRINFO VESTDANMARK:

Tarm Bogtryk
Trykkerivej 6
6880 Tarm
Tel: +45 97 37 14 44
Mail: tarm-bogtryk.dk
Web: www.tarm-bogtryk.dk

Strandbygaard
Trykkerivej 2
6900 Skjern
Tel: +45 96 80 07 00
Mail: grafisk@strandbygaard.dk
Webwww.strandbygaard.dk

Kolind Bogtrykkeri
Maarupvej 30
8560 Kolind
Tel: +45 86 39 18 99
Mail: kontor@kbtryk.dk
Web: www.kbtryk.dk

Dantryk
Snaremosevej 23
7000 Fredericia
Tel: +45 63 14 27 70
Maildantryk@dantryk.dk
Web: www.dantryk.dk

Ecograf Gruppen A/S
Engmarken 16
8220 Brabrand
Tel: +45 70 25 77 88
Mailkontakt@ecograf.dk
Web: www.ecograf.dk