Statens Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har på baggrund af et EU-udbud indgået rammeaftale med Prinfo om indkøb af trykkeri-, kopi- og printydelser (trykkeriaftalen).

 

Vi har indgående kendskab til det offentliges indkøbsprocesser og -systemer, og vi er en engageret samarbejdspartner for den offentlige indkøber, der skal have mest muligt ud af et stramt indkøbsbudget. Vi stræber efter at gøre en positiv forskel for mennesker og miljø, og vi har de officielle anerkendte miljøcertificeringer og -mærker, der sikrer, at man som offentlig indkøber handler i overensstemmelse med FN’s verdensmål.

 

Derfor har Prinfo i mange år været en værdsat leverandør til det offentlige Danmark, og Prinfo har en lang række faste kunder blandt statens ministerier og styrelser, hos regioner og kommuner, uddannelses- og kulturinstitutioner, forsyningsselskaber og NGO’er m.fl.